วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ตัวอย่าง เว็บไซต์รูปแบบธุรกิจของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

  พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับธุรกิจ (Business-to-Business หรือ B2B) 

     หมายถึง  การซื้อขายระหว่างผู้ผลิตด้วยกัน  เช่น ผู้ผลิตรถยนต์สั่งซื้อวัตถุดิบจากโรงงานที่เป็น Supplier หรือ ร้านค้าปลีกสั่งซื้อสินค้ากับบริษัทผู้ผลิตสินค้า เมื่อสต็อกสินค้าลดลงถึงระดับหนึ่ง ผ่านระบบ EDI โดยส่วนใหญ่ผู้ซื้อและผู้ขายมักจะรู้จักกันล่วงหน้า และอาจทำเอกสารสัญญาที่เป็นกระดาษกันล่วงหน้า ดังนั้นความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อขายจะต่ำตัวอย่างเว็บไซต์

www.micorsoft.com  ไมโครซอฟต์ เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ผลิตซอฟต์แวร์ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและโดยบริษัทห้างร้าน องค์กรต่างๆในการจัดอันดับโดยเน็ตมาร์เก็ตติงไมโครซอฟต์ได้คะแนนร้อยละ 97 เท่ากับอเมริกัน เอ็กซ์เพรส นับได้ว่าเป็นที่สอง รองจากทรีคอม (3com) ซึ่งได้คะแนนร้อยละ 98 เป็นที่หนึ่ง

 

www.cisco.com  เป็นบริษัทขายอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ทางด้านเครือข่ายอื่นๆ โดยขายผ่านเว็บแบบธุรกิจต่อธุรกิจ ทำให้ยอดขายของซิสโคเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 20  ยอดขายของซิสโคได้มาจาก  การใช้สื่ออินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการสื่อสารของตลาดธุรกิจต่อธุรกิจร้อยละ 92 ของการสั่งซื้อสินค้าซิสโค เกิดจากการสั่งซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตและการบริการลูกค้ากว่าร้อยละ 80 มาจากการขอใช้บริการผ่านซิสโคออนไลน์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับธุรกิจ Click and Motar 

       หมายถึง  รูปแบบของการทำ e-commerce ที่มีรูปแบบการผสมผสานระหว่างผู้ที่มีธุรกิจร้านค้าหรือมีบริษัท เปิดให้บริการทำการค้าจริงๆ และมีเว็บไซต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการขาย

ตัวอย่างเว็บไซต์


www.se-ed.com เป็นเว็บไซต์ของร้านซีเอ็ดที่มีหน้าร้านขายจริงๆ อยู่แล้ว ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายหนังสือที่น่าสนในมากมาย


www.baanceladon.com เป็นเว็บไซต์ทำดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าด้านหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา  เครื่องสังคโลก ส่งออกไปทั่วโลก


พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับธุรกิจ Click and Click 
    หมายถึง  การทำ e-commerce ที่มีรูปแบบการค้าขายหรือให้บริการผ่านทางเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ไม่มีธุรกิจหรือร้านค้าจริงๆ ที่ให้คนสามารถไปซื้อหรือรับสินค้าหน้าร้านได้
ตัวอย่างเว็บไซต์

www.tarad.com เป็นเว็บไซต์ทำธุรกิจเกี่ยวกับขายสินค้าทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แฟชั่น ฯลฯ เป็นต้นwww.flowerclick.net เป็นเว็บไซต์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านดอกไม้ออนไลน์ บริการส่งดอกไม้ มีทั้งดอกไม้สด กระเช้าดอกไม้ แจกันดอกไม้

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับบริโภค (Business-to-Consumer หรือ B2C) 
        หมายถึง การที่ธุรกิจขายสินค้าหรือบริการโดยตรงให้กับผู้บริโภค ช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถฉกฉวยเป็นโอกาสในการต่อสู้กับบริษัทขนาดใหญ่ได้

ตัวอย่างเว็บไซต์
www.amazon.com  เป็นบริษัทผู้ขายปลีกสินค้าผ่านเว็บไซต์เริ่มจากการขายหนังสือจนเป็นร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ปัจจุบันเป็นร้านขายของและขายหนังสือที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหนังสือมากมายให้เลือกสรร  มีเว็บในประเทศต่างๆ อาทิ
    1) อเมริกา (
www.amazon.com)
    2)
อังกฤษ
(www.amazon.co.uk)
    3)
เยอรมัน (
www.amazon.de)
    4)
ฝรั่งเศส
(www.amazon.fr)
    5)
ญี่ปุ่น (
www.amazon.co.jp)
    6)
แคนาดา (http://www.amazon.ca/)


www.thaiair.com ซึ่งเป็นลักษณะแบบ B2C โดยเป็นการจองตั๋วเครื่องบินของบริษัทการบินไทย อีกทั้งมีบริการวางแผนการเดินทาง จัด packet ทัวร์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง


 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทธุรกิจกับธุรกิจ Customer – to – Customer : C2C

ตัวอย่างเว็บไซต์

www.ebay.com  เป็นแหล่งที่ผู้ขายมาเสนอขาย และผู้ซื้อประมูลซื้อแข่งกันผู้ซื้อและผู้ขายติดต่อกันผ่านอีเมล์


www.pantipmarket.com ซึ่งเป็นลักษณะแบบ C2C โดยเป็นการประกาศขายสินค้า โดยมีเว็บไซต์ เป็นตัวกลาง ซึ่งเว็บไซต์ นี้เป็นเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือของคนไทยและ มีความปลอดภัยมั่นคงในการสมัครสมาชิกโดยการลงทะเบียนต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนแสกน ส่งไปเพื่อทำการลงทะเบียน 


      หมายถึง  รูปแบบการซื้อขาย สินค้าระหว่างผู้บริโภคกับผู้บริโภค เช่นการประกาศขายสินค้าใช้แล้ว เป็นต้น

1 ความคิดเห็น: